Στην PIROSAVE όλοι οι πυροσβεστήρες μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου.

Απαραίτητη, όμως, είναι πάντα η σωστή συντήρηση και η αναγόμωση αυτών. Για να τηρείται η νομοθεσία, θα πρέπει μία φορά το χρόνο να πραγματοποιούμε συντήρηση για τα 4 πρώτα χρόνια, ενώ τον 5ο χρόνο θα πρέπει να γίνει αναγόμωση.

Απαραίτητη, όμως, είναι πάντα η σωστή συντήρηση και η αναγόμωση αυτών. Για να τηρείται η νομοθεσία, θα πρέπει μία φορά το χρόνο να πραγματοποιούμε συντήρηση για τα 4 πρώτα χρόνια, ενώ τον 5ο χρόνο θα πρέπει να γίνει αναγόμωση.

Certificate

Δείτε έγγραφα σχετικά με την ισχύουσα Νομοθεσία:

ΚΥΑ 618/2005

Χρονικά διαστήματα συντήρησης

ΚΥΑ 17230 (τροποποίηση 618)

Αυτοκίνητα